Z++ bij grotere kabellengten

Bij Z++ systemen waarbij door de kabellengte een totale capaciteit van 10 nF tussen de audio geleiders en afscherming wordt overschreden, wordt het gebruik van zogenaamde Pupinspoelen aanbevolen.

Capaciteit van de geleiders

Bij onbekende capaciteit van de kabel kan als vuistregel een kabellengte van 200 meter als grens worden gesteld. Bij langere stukken dient een Pupinspoel in de audio-geleiders te worden opgenomen.

Pupinspoel

Zoals uit bijgaande tekening blijkt, zijn beide audio-geleiders tegengesteld gewikkeld. Vrijwel iedere ferrietkern is geschikt. Bij een voldoende grote kern kan de aanwezige bedrading als spoel worden gebruikt. Met de paarse Philips 23x14x7 mm ferrietkern 4322 020 97190 voldoen 2x8 windingen 0.8 mm˛.

Plaatsing van de spoelen

Behalve bij extreme kabellengten is in de praktijk het plaatsen van Pupinspoelen in de aftakkingen bij de groepenrelais voldoende.

Copyright 1994/1995, Innovative Design Delft, All Rights Reserved