Z++ Installatie van een post


Het installeren van een ZP-01 post is als volgt:

  1. Sluit de post aan op de Z-bus.
  2. Meldt de vervangende post aan het syteem aan door toets "X" (sw6) kort in te drukken.
  3. Wacht tot de ster (*) boven sw1 aangeeft dat de post in rust is.
  4. Zet de post in service-mode door eerst sw4 en daarbij sw2 in te drukken.
  5. Laat beide toetsen weer los, op het display verschijnt een kamernummer.
  6. Verplaats de cursor naar de te veranderen letter met behulp van de toetsen < en >.
  7. Kies de juiste letter met behulp van de toetsen + en -. Het systeem helpt met zoeken door alleen letters van voorgeprogrammeerde namen te laten zien.
  8. Herhaal de handelingen 6 en 7 tot de juiste kamernaam in het display staat.
  9. Accepteer deze naam met "V".
  10. Op het scherm verschijnt nu de vraag om even een willekeurige toets in te drukken. Kies hiervoor bij voorbeeld de toets "X".
Het unieke serienummer van de post is nu bij het systeem aangemeld onder de voorgeprogrammerde naam.
Copyright 1994/1995, Innovative Design Delft, All Rights Reserved