Z++ Software installeren in de ZP-28


1. Algemeen

Updates van de software voor de ZP-28 worden verstrekt in de vorm van een ROM. Alle specifieke instellingen van het systeem zijn opgeslagen in een van batterij voorzien geheugen.

MAAK EEN BACKUP VAN DIT GEHEUGEN VOOR »N NA IEDERE VERANDERING AAN HET SYSTEEM!

Deze backups zijn de enige manier om een situatie te herstellen. Er mag nooit van worden uitgegaan dat de aangetroffen situatie al door een ander is opgeslagen. Ook kan een nieuwe software-versie de oude instellingen wissen.

2. Backup.

Voor een backup is een systeem met RS-232 en ongeveer 10 KB vrij permanent geheugen nodig. Een PC met het MS-Windows programma "terminal.exe" voldoet uitstekend, de belangrijkste communicatie-instellingen zijn: 9600 baud, 8 bits, no parity en X on / X off flow control.
 1. Sluit de RS-232 verbinding aan.
 2. Zet het RS-232 systeem in recording, logging of capture mode.
 3. Als het systeem in bedrijf is: verzend of type een "a"
 4. Als het systeem in rust is: verzend of type het commando "shall"
 5. Sluit recording, logging of capture af.
 6. Neem de RS-232 verbinding los.
Met de overgedragen gegevens zijn mogelijk ook de "a" of "shall" commando's overgezonden. Deze dienen met een gewone tekstverwerker (zoals edit, notepad) uit de backup te worden verwijderd. Let op dat het bestand verder niet verandert.

3. ROM wisselen.

 1. Neem alle spanningvoerende verbindingen van de ZP-28 los.
 2. Verwijder de oude ROM, let op de oriŽntatie.
 3. Plaats de nieuwe ROM, let op de oriŽntatie.
 4. Bekijk of alle pootjes juist in het voetje zitten.
 5. Sluit de RS-232 aan op de PC met terminal programma.
 6. Sluit de voeding weer aan.
 7. Kijk op de terminal mee of het systeem juist opstart.

4. Laden instellingen.

 1. Sluit de RS-232 aan op de PC met terminal programma.
 2. Onderbreek de applicatie met Ctrl+C of Ctrl+Z.
 3. Verzend het backup-bestand met behulp van het terminal programma naar de ZP-28.
 4. Kijk of alles juist is overgedragen met het commando "shall".
 5. Zet het systeem weer in applicatiemode met Ctrl+D.
Copyright 1994/1995, Innovative Design Delft, All Rights Reserved