Ontstoring bij aansturing van spoelen met relais contacten


Waarom ontstoren ?

Een spoel heeft als elektrische eigenschap dat stroom blijft lopen, ook als de elektrische verbindingen verbroken worden, tot dat het veld dat voor de onderbreking aanwezig was is afgebroken. Dit houdt in, dat vooral bij spoelen met een kern (waar extra veel veldenergie in kan worden bewaard), energie moet worden afgevoerd of opgeslagen. Als de verbindingen plots verbroken worden dan "kan" de stroom die er liep niet verder. Electrisch ontstaan dan direct zeer hoge spanningen tot het veld kan worden afgebroken. In de praktijk ontstaan zonder problemen spanningen van duizend Volt tot de energie middels een vonkontlading weg kan. Deze vonkontlading doet zich meestal voor in het aansturende relais dat daardoor kan verbranden of vastlassen. In de praktijk wordt over elke spoel in een gelijksspanningsysteem een blus-diode of in een wisselspanningsysteem een condensator geplaatst.

Wat doet een diode?

De diode wordt antiparallel over de spoel gezet: bij normale werking van de spoel loopt er geen stroom doorheen. Na het onderbreken van de stroomkring genereert de spoel de stroom, deze stroom loopt in de geleidingsrichting door de diode die direct wordt afgevoerd: de spanning kan hierdoor niet oplopen boven de spanningsval over de diode en er onstaan geen vonkontladingen. In de praktijk voldoet in gelijkspanningsituaties een standaard gelijkrichtdiode 1n4001 diode.

Wat doet een condensator?

De condensator neemt de veldenergie op. Hoe meer veldenergie er is hoe groter de condensator moet zijn. De spanning loopt echter extreem snel op wat er voor zorgt dat op dit punt een belangrijke eis aan de condensator wordt gesteld: deze moet extreem snelle pieken aankunnen zonder "door te slaan". In de praktijk kunnen alleen polypropyleen condensatoren daar tegen, type MKP of MMKP. De grootte hangt specifiek af van de spoel, voor standaard deuropeners moet gedacht worden aan 1uF. Philips en Siemens leveren dit type condensatoren. Ze zijn ongeveer 1x2x3 centimeter groot.

Optimale ontstoring

Optimale onstoring is alleen mogelijk bij de spoel zelf (dus bij het slot). Dit omdat de stoorstromen en spanningen anders over grote afstanden worden doorgegeven middels de bedrading wat tot verdere storingen in de apparatuur kan leiden. Het beste voor wissel- en gelijkspanningsystemen is de condensator oplossing: daarmee wordt de energie opgeslagen in plaats van "verstookt". De opgeslagen energie wordt "in de omgekeerde richting" aan de spoel teruggegeven. In het geval van een deurslot wordt het slot hiermee actief dicht gedaan(!). Er is met een juiste condensator dus ook geen kans op het magnetisch "plakken" van het mechaniek.

CE

Indien de onstoring ver van de spoel (het deurslot) plaatsvindt zorgt de lengte van de draden in combinatie met de hoge spanningspiek uit de spoel voor een zodanige antennewerking dat de per 1 januari 1996 in de Europese Gemeenschap wettelijk vastgestelde normen ruimschoots worden overschreden.


For more information please contact: contact@idd.nl

Go to the main key page.


Copyright, Innovative Design Delft  site by ii.nl